Tuesday, March 8, 2011

Maud och kvinnodagen

Som jag förstått firas idag kvinnodagen; detta är något som gärna undgår mig eftersom den allt mer kommit att likna något slags mors dag för feminister. I Ryssland är dock dagen riktigt stor och det är dem väl unnat de stackars ryskor som är kvar i landet i stället för att gifta bort sig med någon från Utanträsk.

Någon som uppmärksammat att det pågår en kvinnodag är i alla fall regeringens genuskunskapssakunnige Maud Olofsson som i dag frikostigt delar med sig av sin egen syn på kvinnan och friheten.

Hon konstaterar raskt att de fyra åren med en Alliansregering varit till godo för det täcka könet. 
Stängda dörrar har öppnats och viktiga steg har tagits för att öka kvinnors ekonomiska frihet.

Tack vare regeringen har kvinnors karriärmöjligheter förbättrats markant och regeringen ämnar även fortsättningsvis arbeta för att styrka kvinnans frigörelse och rätt i samhället.

Maud pratar om ekonomisk frihet som en nyckelfråga för Sverige och hon använder ord återkommande för att riktigt nöta in dem.
Okad jämställdhet och bla bla bla, så fortsätter det.

Men det hon egentligen talar om är bara regeringens skattesänkningar.
Hon har nämligen inget annat att komma med.

Hon är som de där "trollen" som dyker upp vid diskussioner på Internet och vrider ett ämne så det passar en egen agenda.

Maud kanske förklär sig i vackra ord som jämställdhet och frihet men det hon med stor frenesi rabblar fram är bara den vanliga visan.

Med andra ord.
Kvinnors rätt i samhället beror enbart på hur regeringen sänker skatten.
Det vänder sig i magen när jag läser sådan ren skit.

Hon använder fraser som: "Det är dags att ta tillbaks jämställdhetskampen" och "Men vad vänstern misslyckats med är att hitta lösningarna".

Och nog har Maud hittat lösningen alltid.

Det är samma gamla patentmedicin (skattesänkning, skattesänkning.) som regeringen använder till allt.

Hon tjatar vidare om hur kvinnor skall få mer att leva på och hon förfasar sig över att en genomsnittskvinna "bara" har en förmögenhet på 517 000 medan en man har 686 000".

Vilken verklighet lever Olofsson i?
Jag känner inte många som har en förmögenhet på varken 517 000 eller 686 00.
Kanske att hus och bostadsrätter räknas in som förmögenhet.
Jag använder i alla fall inte ordet "bara" i sådana sammanhang.
Det är ett hån mot varenda fattig Svensk.

Jag mår som sagt illa, och inte blir det bättre när jag inser att hennes agenda inte bara är att snattra fram sitt populistiska, tyck om mig, "sänka skatten" budskap; hon försöker också vädja till avundsjuka när hon konstaterar att löneskillnaderna i den offentliga sektorn är för små.

Det är inte rimligt, tycker hon, att en "duktig förskolelärare" i början av sin karriär kan tjäna strax över 24 000 kronor i månaden medan en "lika duktig" förskolelärare vid 55 års ålder tjänar strax över 27 000 kr.

Den här gången använder hon dock inte ordet "bara" i sammanhanget.
Gjorde hon det skulle kanske någon få för sig att 24 000 var en låg lön för en "duktig" förskolelärare.

Maud vill alltså att kvinnor skall kunna göra lönekarriär även i den offentliga sektorn
Jobbet är dock det samma och kvinnorna är lika duktiga, så vem är det som skall göra karriär och på vems bekostnad? Höjer man i en ände får man sänka i den andra.

Är det kanske inte bra mycket lönsammare att ge en "duktig" förskolelärare som är ny i branschen en låg lön samtidigt som man premierar den äldre?
Vilka finns det flest av, och hur ser de kommande behoven ut?
I takt med att småbarnskullarna växer också behöver man väl också anställa fler lärare?

Men allt löser sig som sagt med den sänkta skatten.

Hur länge skall det svenska folket fortsätta att förledas av denna så till den milda grad inkompetenta regering med sina direkt obehagliga ministrar?
Ett samhälle är mer än sänkta skatter; det måste det vara annars har vi alla blivit hjärndöda.

Gudrun Schyman kom tillbaks, allt är förlåtet.


1 comment:

Henrik said...

Ålder ska väl inte premieras? Ska kön ,längd samt vikt och all världens andra orelevanta saker också vara lönegrundade?

Används erfarenhet till att göra ett bättre arbete däremot så visst. Men då är dom ju inte lika duktiga längre...