Sunday, June 19, 2011

Borgerlig desperation

Powered by FeedBurner

Ett jobbskatteavdrag som riskerar att gå om intet i höst väcker stor vånda hos de som befinner sig i regeringsställning; därför sänder man nu ut sina tentakler åt SD:s håll på låg nivå.

Med ett kristet (?) kommunalråd som sond görs ett första försök att i media vinna de tidigare så marginaliserades tilltro.

Det talas om "demokratins grundbult" och självklart har SD sin plats i den demokratiska beslutsprocessen.

Till och med Bengt Westerbergs gamla fånerier grävs upp som exempel på hur man inte skall bete sig i förhållande till demokratiskt valda partier.

Detta utspel måste röra alla sverigedemokrater ända in i hjärteroten.
Tänk att dagen till sist skulle komma då en representant för borgerligheten beklagar denna sorgliga händelse som så traumatiserat de delar av SD som en gång i tiden röstade på Bert.

Äntligen.

Dock borde allt detta bekräftande på en gång till och med få den mest naive sverigedemokrat att dra öronen åt sig - för hur har det inte låtit förut?

Inte ens med tång har någon från Alliansen för Sverige (AS) tidigare velat ge partiet ett erkännande som demokratiskt folkvalt.
Detta har varit en allmän pålaga, toppstyrt och även gällt enkla kommunalråd i landsorten.

Det spelar inte så stor roll att kristdemokraten bluddrar vidare om att det hela egentligen handlar om att få ut SD:s kompromisser ur garderoben. Åtminstone inte när han inleder med det stora erkännandet, något som så länge eftertraktats av de tålmodiga sverigedemokraterna.

Nu duger det plötsligt att betrakta SD som ett parti av betydelse för Sverige.
När motgångarna sakta men säkert börjat kantra  det borgerliga spektaklet på ända och en alltmer bekymrad Reinfeldt får emot sig en socialdemokratisk partiledare som inte heter Sahlin.

Då passar det att börja åla sig.

Hela händelsen bör ses i ett större perspektiv där man från borgerligt håll anser sverigedemokrater vara dumskallar åt vilka man kastar ut lite socker - eller för att uttrycka det klarare - hånglar upp i förhoppningen att de skall tänka tillbaks till dessa utspel vid viktiga omröstningar.

Ingenting annat.

SvD
Dagen


No comments: