Tuesday, June 21, 2011

Håll pöbeln på mattan

Powered by FeedBurner"Den som är satt i skuld är icke fri."

Så sade en gång en stor tänkare och aldrig har det varit mer aktuellt.

Ty den som står i skuld till samhället genom att nyttja bidrag äger heller inte rätten till att fritt uttrycka sig på Internet via en blogg, hemsida eller facebooksida.

Klarar man av att driva en blogg anses man även ha förmåga att utföra annat arbete och en detaljgranskaning kan leda till obehagliga konsekvenser för den som i god tro gläntat på sitt privatliv för släkt och vänner.

Nitiska tjänstemän scannar av nätet efter misstänkta tankeförbrytare och ve över den som på något sätt väcker uppmärksamhet. Är du i någon form av beroendesituation är du också ägd av staten.

Friheten för den fattige är en illusion vilken genomlyses av det borgerliga spektakel som kallas arbetslinje.

Angiveriet tar sig ständigt nya uttrycksformer i landet där man hyllar sina ledare för deras duglighet.

Att medborgare jagas för det skrivna ordet bryr man sig mindre om.

Det handlar ändå bara om bidragsslöddret, pöbeln.
Sådana skall rent allmänt hållas på mattan.

SvD1 comment:

Peter Madison said...

Groteskt. Varken mer eller mindre.