Wednesday, June 22, 2011

Skicka dit Olofsson

Powered by FeedBurner

En ny indianstam har upptäckts och som det verkar på bilderna existerar innevånarna helt opåverkade av framåtskridande och politiska visioner.

Det är inte bra om så skulle vara fallet. Alla måste rimligtvis leva med någon form av tillväxt för att kunna utvecklas och må bra. Man kan undra hur hög ungdomsarbetslösheten är i den nyfunna stammen?

Stampolitiken bedrivs antagligen i socialistisk anda.
Istället för att sälja köttet man jagat fram delar man broderligt på det efter avslutad jakt.
Det kan till och med vara så illa att kvinnorna sköter "marktjänsten" med matlagning och barnpassning.

Allt i god samarbetsanda som de värsta kommunister.

Ett folk så efterblivet bör snabbast möjligt lära sig marknadens lagar och införa ett liberalt tankesystem där jägaren säljer sitt kött efter priset på tillgång och efterfrågan samt att kvinnorna regleras så att de utför hushållsnära tjänster i stället för att sopa hyddan gratis.

En riktig valuta bör införas, därmed också ett bankväsende, affärer, samt människor som kallar sig för politiker.  (alltså snyltare)

Ägandeförhållanden bör utredas.
Precis som vi just nu i Sverige utreder allemansrätten (som aldrig funnits enligt borgerlig press) för att genomföra inskränkningar, ta bort strandskyddet och utöka rätten för markägare att jaga bort bärplockare, bör indianernas hyddor och boplatser verkligen bli klarlagda.

Vem äger marken?
Naturligtvis skall indianerna betala hyra för att de inkräktar på annans mark.

Det vore sorgligt om dessa indianer inte fick uppleva den genuina tillfredsställelse som följer med att göra karriär.
Indianerna måste lära sig att konsumera samt att trissa upp priset på sina produkter. Enligt svensk modell skulle det naturligtvis också vara mycket hälsosamt med  konkurrens där man slår ut vissa delar av befolkningen och sedan låter dem göra skitjobben gratis. Kan handla om att tömma latringropar och annat.

Detta tankesätt skulle snabbt effektivisera stammen.
Organisationen blir slimmad och sanerar sig själv då bara de allra skickligaste stammedlemmarna får tillgång till de produkter som kan anses vara lyxvaror. I stället för att som förr dela i socialistisk anda säljer man nu sina kunskaper dyrt.

Det finns mycket man kan göra i framtiden och jag föreslår att vi donerar Maud Olofsson så att hon kan åka dit och visa hur bävrar jobbar samtidigt får hon ett utmärkt tillfälle att utöva lite marknadspolitik.

Stammen skulle bli så mycket lyckligare under ordnade marknadsmässiga former.
Det här kommunistbjafset måste försvinna snarast.

Kanske det skulle gå att bygga upp några köplador i trakten, Byggmax,Elgiganten, Netto?
Möjligen att 200 stammedlemmar är lite för lite för att bilda underlag för sådant men Maud vet hur man gör. I marknadens namn kan hon importera 4000 Somaliska flyktingar och kanske 2000 Irakier. Genast skulle läget vara bättre. Konkurrensen om jobben skulle dessutom stimulera ekonomin med sänkta löner för ingen vill ju befinna sig allra längst ned och städa latriner för socialbidragspengar.

Ja, Maud skulle vara perfekt att leda in indianerna i en ny era av framåtanda.
Det är bara att göra precis som hon gjort i Sverige, eller som Thatcher gjorde i England, eller som Pinochet i Chile.

Det finns ett litet folk som alltför länge levt under socialismens ok.
Missa inte chansen att frälsa dem i marknadsekonomins namn.
Befria dem från sättet de lever på; för de kan inte vara annat än olyckliga.

Kom igen Maud.
Åk till Amazonas.
De väntar på dig.

DN
SvD
Expressen

2 comments:

Anonymous said...

Ett mycket bra förslag, ta med några fler idioter från regeringen också!

Peter Madison said...

Mm...klockrent inlägg som är värd fler läsare!