Thursday, June 30, 2011

Slut på vänsterflummet, alla skall arbeta

Powered by FeedBurner

Att förslösa livet med onödiga utbildningar vilka direkt leder till arbetslöshet - innebär en framtid som lat och improduktiv och samhällets börda blir för varje misslyckad individ enorm.

Arbetslinjen är utformad så att människor jobbar och därmed bidrar till samhällets utveckling, all avvikelse därifrån bör skyndsamt dras fram i ljuset så att de som arbetar och betalar skatt får se vad vissa människor sysslar med.

Att utbilda sig till kulturarbetare eller humanist innebär ett direkt hot mot rätten att vara i arbete och dessa utbildningar borde därför ur varje tänkbar aspekt eller logiskt resonemang avvecklas.

Men eftersom vi tyvärr inte kan förbjuda själva kulturen här i Sverige är det ändå en god början att sänka studieersättningarna för dem som söker sig till ämnesområden där man vet att urvalet är svagt om inte klent.

Dessutom borde det vara en självklarhet att man betalar sin utbildning själv om den har ett nollvärde sett från arbetslinjens betraktelsegrund.

Med vilken rätt förser sig dessa "flummare" annars av statliga medel då de förpestar tillvaron för oss andra med ful konst och humaniora som samhället inte behöver? Hoppas det är sant att regeringen tänker anordna en utställning med depraverad konst, där vi alla kan gå och skratta och kanske förfasas över vederstyggligheterna som främst under sossetiden skapades i ofantliga mängder av människor som på grund av sossestyret befanns direkt bidragsberoende.

Den tiden är tack och lov borta nu.
Sossarna tyckte det var fint att barn till arbetslösa och socialbidragstagare fick föra familjetraditionen vidare genom att beviljas utbildningar vilka senare direkt resulterade till ful skit och värdelösa kunskaper parade med olika former av bidrag.

Nå.
Det var då.
Vi har en ny sheriff i stan.
Är du inte produktiv har du heller inget i samhället att göra.

Och att låta socialgrupper från de lägsta segmenten utbilda sig inom ämnesområden de ändå inte begriper sig på är ett stort skämt.

De skall istället gå som lärlingar inom något hantverkaryrke - inte förläsa sig på litteratur.

De som har råd att för egna medel utbilda sig skall naturligtvis också få göra det.
Men då skall de heller inte förvänta sig någon form av bidrag när de väl kommit ut i "arbete".
Arbetet skall säljas på en privat marknad; ingen välvilja skall bedrivas från instanser som har med skattepengar att göra.

Vi måste hela tiden tänka på människors rätt att få komma ut i självförsörjning så att de kan klara sig på egen hand. Vi behöver under alla omständigheter inga fler kulturarbetare.

I ett framgångsrikt land som Sverige bör allt handla om marknad och den har av naturliga skäl ingen plats för vänsterflummare.

Näringslivet har lagt fram en utmärkt rapport som pekar på mycket av vad som varit fel i samhället under tidigare sossestyren. Att man satsat på något så kontraprodukrivt som kultur visar också hur taffligt man skött rikets övriga ekonomi.

Nu har vi ett utmärkt skött land där vi till skillnad mot många andra länder klarat den ekonomiska krisen väldigt bra. Detta hade inte låtit sig göras om man på sossevis misskött landet genom att uppmuntra till studiemedelsmissbruk och låtit kostnaderna skena i väg för sjuka och arbetslösa.

Det går inte att nog betona hur viktigt det är att vi alla efter förmåga har ett arbete så att vi kan bli en del av arbetslinjen.

Det är arbetslinjen som försörjer oss inte utanförskapet med missförstådda kulturarbetare.
Kultur är under alla omständigheter en styggelse, den förstör och påverkar människor till att ifrågasätta ett perfekt system.

Regeringen bör gå hårt mot detta ofog; man har nu i regeringställning en chans att en gång för alla klämma åt dessa vänsteranhängare och bidragsparasiter. Det är nu det skall göras, inte senare.

SvD
DN
Expressen

1 comment:

Liberty said...

Vilka tillhör vänsterfalangens traditionella väljargrupper? De s k kulturarbetarna hör till en. Det är denna grupp sossarna styrkte medhårs med livstidslöner och "alla skall få göra vad de vill oavsett om det gagnar samhället".

Bra förslag och inte en dag för sent.Nästa steg är att rensa ut 68-vänstern från landets universitet och nyhetsredaktioner.