Monday, July 18, 2011

Du är såld

Powered by FeedBurner

Befolkningsstudien Lifegene vill ha dig i sina register; den som till äventyrs tror att det finns något bra med detta bör läsa bloggen som jag skrev i går. Det (o)lustiga med den är att jag där drar konsekvenserna av det samhällsklimat vi lever i till sin yttersta spets. Över femhundra mycket tysta läsare svepte in men endast ett par stycken av dem rasade i indignation över hur man kan beskriva människor som en belastning för samhället och hur vårat gemensamma "livsrum" kan förbättras med en mer restriktiv hållning till defekta gener.

Många höll med stor sannolikhet med om resonemanget.

Varför?

Det finns numera ett slags överenskommelse mellan stat och individ där man talar om människor i termer av utgift och inkomst. Det är inte konstigt att de som av någon anledning inte passar in  känner sig djupt oroliga. Humanism är inte längre på tapeten och det tål kanske att tänkas på när man ser Borg eller Reinfeldt stå och tala om marknadens förträfflighet i alla sammanhang.

Regeringen driver Sverige som en diversebutik där allt kan köpas och säljas utan att bekymra sig det minsta över att människor kommer i kläm - vilket människor som bekant ofta gör. Detta förhållningssätt till individen är naturligtvis uppmuntrande för de handelsmän som tidigare kanske inte vågat ge sig på den sortens företagskultur men som nu ser en möjlighet att även köpslå med sjukjournaler och data gällande ärftliga betingelser av ett eller annat slag.

Kan regeringen behandla sina mest utlämnade befolkningsgrupper på ett ovärdigt sätt så fort det handlar om ekonomi finns det heller ingen anledning för företagen att sakta farten. Det är ok att kränka bara man tjänar pengar.

Det är OK.

Att i ett sådant klimat lämna ut mycket privata uppgifter om sig själv - kanske rent av i god tro, kan i slutänden vara ytterst ohälsosamt för den enskilde, hans familj, framtid och karriärmöjligheter.

Lifegene har som mål att samla in material om, registrera och granska en halv miljon svenskar.
Det handlar om biologiskt material, information från sjukvårdsregister, dataregister samt deltagarnas levnadsvanor och livsstil. Det är uppgifter som med stor sannolikhet kommer handlas med. Att fullständigt kunna kartlägga en människa är dessutom en våt dröm för de mer ljusskygga krafter som vill vara med och styra ditt och mitt liv.

Tänk dig en framtid där dina anlag ifrågasätts inom varje område av ditt liv.
Är det verkligen så långt bort?

Den dag du inte får en försäkring för dig eller dina barn på grund av att försäkringsbolaget köpt dina uppgifter och ser en risk som inte ligger i linje med deras marknadsplan.
Eller att du kanske inte får ett jobb på grund av att någon annan sökande har en bättre hälsa än du.

Det går att utveckla tankebanorna hur långt som helst.
Kom i håg att det är samhällsklimatet och den politiska agendan som sätter gränsen för hur mycket ditt liv skall få schackras med och hittills har vi bara sett början.

När du är såld är du inte också slav då?
Dina uppgifter kommer att köpas och säljas vidare; allt som är unikt med dig kommer att ifrågasättas av kapitalister som inte drar sig för att sortera bort den som inte har de efterfrågade önskvärda egenskaperna .

Känns verkligen inte termerna igen?
Det är en annan tid men samma resonemang.
Civilisationens lager är bara en tunn fernissa som döljer de värsta skavankerna,
I själva verket är du precis så utsatt som du är genetiskt predestinerad,
Dina sjukdomar är en handelsvara och aldrig mer kan du vara obekymrad över dina barns uppväxt här i det nya Sverige där man vill ha reda på allt om dig; inte av välvilja utan för att tjäna pengar.

SvD

No comments: