Wednesday, July 6, 2011

Folkpartiet vill ha allt gratis

Powered by FeedBurner

Utbildningsminister Jan Björklund tycker att det skall finnas fler flitiga svenskar; därför har han som förslag att locka hit utsocknes människor som på ett eller annat sätt kan tänkas berika landet. Med detta menar han dock inte att kreti och pleti som drivit hit på någon flotte skall förvänta sig att bli insläppta och omfamnade.

Här handlar det istället om sökande på masternivå som talar engelska eller svenska och kan försörja sig själva. Om man bortser från det sista kravet skulle det lika gärna kunna vara en korrekt beskrivning av förre arbetsmarknadsministern Sven Otto Littorin - på den nivån är det alltså.

Å andra sidan tänker sig även folkpartiledaren att locka hit affärsidkare och eftersom varenda invandrare i stort sett är född till att ha tobakshandel eller kränga tomater på Hötorget så får man anta att också de utan arbetsmarknadsministerkvalifikationer kan finna en näring.
Kruxet är bara att det skall ombesörjas ett startkapital men sådana petitesser är inget som bekymrar den som verkligen har viljan.

Även utländska gäststudenter skall ges möjlighet att stanna kvar och söka jobb och det är klart - varför utbilda folk för skattebetalarnas pengar om de ändå bara smiter utomlands?

Jag anser alla förslag vara alldeles utmärkta och känner mig nästan lite stolt över att vi har en så klartänkt minister i det här landet som trots allt är ganska begränsat med de genetiska följdeffekter som brukar känneteckna en liten population.

Det är jättebra att det kommer hit massor av människor som gått dyra utbildningar i fattiga U-länder som så väl hade behövt kompetensen själva.
Och kanske att vi kan locka hit fler näringsidkare från Ryssland och baltstaterna med människohandel och annat?

De som tillhör den nya underklassen i Sverige,  de som proklamerats varande lata oduglingar av rådande regering satsas det inte ett onödigt öre på.
Alla dessa arbetslösa, det vill säga, ungdomar, sjuka och äldre som befinner sig kringkastade i något som mest är att likna vid Dantes inferno är för alltid och evigt utdömda av människor som Björklund.

Inga KomVux pengar, inga utvecklingspengar överhuvudtaget.
Hellre då att vi importerar redan färdigutbildade som inte kostar något.

Logiken är fullständig.

DN
SvD

No comments: