Wednesday, October 5, 2011

Snus, men inte alkohol

Powered by FeedBurner

Det klagas från borgerligt håll över att sossarna dristat sig till att vilja höja alkoholskatten i sin skuggbudget.

Det uppmuntrar bevars till spritresor över sundet, smuggling, och gör varenda människa till alkoholist!

Att alkohol står över sådana petitesser som svensk lagstiftning är något som varje moderat tar för givet och därför gör man bäst i att inte röra.

Någonstans anar man en spritlobby och mutresor, för inte med ett andetag nämner man de fruktansvärda följder som alkoholen har i människors vardagsliv och de kostnader för samhället den uppbär.

Nej - hellre lurar man i folk , ity de är ju så dumma, att det är något bra och positivt med billig sponken. Man tycker att logiken borde ha stannat där. Högre skatt leder till ökat missbruk på grund av smuggling- ok..

Men vad gör man då från regeringens håll när det gäller cigaretter och snus?
Jo, där är det andra principer som gäller.

Där höjer man skatter utan att genera sig!

Det var inte så länge sedan man kunde läsa att folk drog i sig billiga kinesiska smuggelciggisar innehållande musskit.

Blir det då bättre om man höjer skatten på lagliga får man förmoda mer hälsosamma varor?

Och snuset - som garanterat inte är lika farligt som alkohol - där har man höjt skatten så mycket att en dosa numera är dubbelt så dyr mot förr. Det vill säga innan Borg.

Är det inte risk för att folk snusar ihjäl sig då?
Ökad skatt och så vidare...

Borgerlig logik, som sagt.

Gamle Lincoln hade förstås rätt. 
Man kan inte lura alla människor, huvudsaken är att man lurar majoriteten.

Det räcker bra så.

SvDNo comments: