Monday, November 14, 2011

Botten, om regeringen själv får välja

Powered by FeedBurner


Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att reda ut om det finns några skillnader mellan offentlig och privat vård.

Detta efter att nya undersökningar visar att människor (läs kvinnor) själva i allt större utsträckning får ta hand om sina gamla.

Detta efter att det konstaterats att man vägt blöjor i vinstsyfte samt att gamla döende lämnats framför en påslagen tv-apparat för att dö en ovärdig död.

Ingen tar längre hand om gamla mamma när hon ramlar omkull vid toaletten.
Ingen går heller ut och går ut med pappa och ingen, absolut ingen, bryr sig så länge det inte går att tjäna pengar.

"Vi skall gå till botten med det här" säger äldreminister Maria Larsson (KD) i ett uttalande och menar därmed uppenbarligen att man skall sjunka ännu djupare ned i privatiseringssörjan eftersom varken hon eller hennes intrigmakarkollegor i regeringen tycks ha de minsta invändningar mot att privatiseringar inom vården gynnar egennytta och vinstintresse som sedan går ut över vårdtagarna.

Man skall bara kolla så att alla har det lika dåligt.
Eller hur skall man annars tolka uttalandet?

Det är annars lätt att förstå hur man menar att en jämförelse mellan vinstintresse och stora besparingskrav inom vården skall kunna sammanjämkas.

För det är klart att även den offentliga vården dras med stora bekymmer.
Och tacka för det.

Genom att muta till sig valsegern två år i rad på enfrågeföreställningen om att skatt kan sänkas precis hur mycket som helst utan att det drabbar någon särskild så har de besparingar som i alla fall fått göras medfört underbemanning och orimliga arbetsvillkor vilket krackelerat den offentliga vården fullständigt

Inte helt oväntat kommer därför jämförelsen som regeringen nu beställt med stor sannolikhet visa att den offentliga vården inte är ett dugg bättre än den privata.

Därmed lär man legitimera en ökad utsättning av privata vårdplatser hur illa de gamla än far av det.

Hur djävulskt är inte den här regeringens sinnelag?

Man talar om stopplagar och skatteflykt men inte med ett enda ord nämner man människan bakom allt lidande. För det är inte vårdtagare utan i första hand människor det handlar om.

Man diskuterar "Problemen inom äldrevården" precis som om det är något som bara inte fått någon slutgiltig lösning än.

Först gör man nedskärningar och förstör en hel sektor - sedan legitimerar man privatiseringar inom samma område för att det blir så mycket "bättre" då - alla ju kan se med egna ögon hur det annars är ställt.

Klart att det är riskfritt då att ge Socialstyrelsen uppdrag.

Och undersökningar går annars alltid att vinkla.
Tänk bara på de stackars fas3 "anställda" som fick ledande frågor och som knappast vågade opponera sig då de var i beroendeställning till utfrågarna.

De var hur nöjda som helst med sina statarjobb.
I alla fall enligt regeringen.

DN
SvD
SvD
GP
Dagen

No comments: