Wednesday, December 14, 2011

Moderat whistleblower träder fram

Powered by FeedBurnerAtt vara whistleblower kräver synnerligt mod av den som utför själva visslandet och få är villiga att riskera sin respektabilitet genom att ge sig därhän.

Moderaten Johan Forsell som utan tvekan är en av de mest ärliga och ansvarskännande personer vår riksdag kan uppvisa bär därför ett tungt ok i sanningens tjänst då han nu offentliggör den konspiration han sedan länge anat pågå inom riksdagens egna väggar.

Genom att tolka olika slags mönster har han kommit fram till slutsatser som inte bara är ohyggliga i sin omfattning utan som också rubbar den vanlige hederlige svenskens syn på hur partier bör uppföra sig. Det verkar nämligen som att Vänsterpartister och Sverigedemokrater håller på med något gemensamt  mot regeringens vilja.

I debatten utpekar Sverigedemokraterna och Vänsterpartisterna varandra som de främsta motpolerna i svensk politik men i praktiken väljer man att göra gemensam sak vad gäller diskussioner om försvar, EU-medlemskap med mera.

Allt detta har Forsell uppdagat och tydligare kan det inte bli.

Man tycker inte alls likadant som moderaterna i ärenden som är av viktig natur för hur moderaterna vill styra landet.

Detta kan inte anses vara något annan än en total konspiration och bör således frambringas till folket så att de kan ta lärdom därutav.

Heder åt denne moderat som lyft fram dessa oegentligheter i ljuset.
Och ve över dessa partier som motsatt sig den högre vilja som representeras av ljusbärare som Forssell. Mot mörkret står vi alla enade vare sig det gäller Stalinister eller folkhemsnostalgiker.

SvD
1 comment:

Anonymous said...

Det där är riktigt mod, dj-lar i min lilla låda. Nästan som en svensk Jeanne d'Arc mixat med lite Sivert Öholm.